Балабух Віра Олексіївна

Кандидат географічних наук, старший науковий співробітник,

 завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології

УкрГМІ ДСНС України та НАН України

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JeoUjQIAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Vira_Balabukh

ORCID: 0000-0003-3223-7531

Освіта:  

2015 – наукове звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 11.00.09 –Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія

2008 – науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.09 – Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Захистила кандидатську дисертацію на тему: ”Особливості синоптичних процесів, що зумовлюють небезпечні і стихійні опади у теплий період на території України», науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Прусов В.А.

1982-1987 – географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, кафедра метеорології та кліматології. Спеціальність – метеорологія, кваліфікація – географ-метеоролог

Досвід роботи:

2018 – до теперішнього часу – завідувачка  відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України

2009 – 2018– завідувачка  відділу синоптичної метеорології Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (15.07.2013 Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут перейменовано на Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України)

2009 – в.о.завідувача відділу чисельних та синоптичних досліджень Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту;

2006 – 2009 – старший науковий співробітник відділу чисельних та синоптичних досліджень Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту;

1998 – 2006 рр. – інженер І категорії, науковий співробітник відділу фізики атмосфери Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту;

1987 – 1998 рр. –  інженер, інженер ІІ категорії відділу чисельних та синоптичних досліджень Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту.

2009-2023 – викладач кафедри метеорології та кліматології географічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (дисципліни – «Особливості регіональних атмосферних  процесів”, “Кліматичні ресурси України”, “Динаміка глобального клімату”,“«Гідродинамічні методи в метеорології. Основи синоптичної метеорології»)

2018-2023 – викладач аспірантури  УкрГМІ ДСНС України та НАН України (дисципліни – «Сучасні проблеми гідрометеорології”, “Методологія та організація роботи над дисертацією PhD в галузі природничих наук”).

Науковий керівник, відповідальний виконавець та виконавець національних і міжнародних проєктів по дослідженню екстремальних метеорологічних та кліматичних умов, небезпечних явищ погоди та атмосферних процесів, регіональних змін клімату та їхнього впливу на стан довкілля, економіку країни, здоров’я людини. Брала участь у реалізації понад 20 національних та 10 міжнародних проєктів, з 2001 р відповідальний виконавець наукової тематики,  а з 2007 р.¬  науковий керівник науково-дослідних робіт. З 2011 р – експерт зі зміни клімату в міжнародних та національних проектах.

Досвід роботи в міжнародних наукових проектах:

2023 – Проєкт Європейської Економічної  комісії «Посилення спроможності регіональних і місцевих адміністрацій щодо імплементації та забезпечення виконання законодавства ЄС щодо навколишнього середовища та зміни клімату та розвитку інфраструктурних проектів»

2020 – Проєкт Світового банку «Оцінка впливу, можливостей та пріоритетів для України у зв’язку зі зміною клімату» (Оцінка зміни клімату в Україні до 2030,2050,2100 рр. за різних сценаріїв РТК),

2020 -–Проєкт ГЭФ / ПРООН / ОБСЕ / ЕЭК ООН «Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр» . (Оцінка зміни клімату в басейні Дніпра на території України до серединиХХ ст. за різних сценаріїв РТК)

2018 – Дослідження в рамках проєкту «Розробка проекту плану управління річковим  басейном Дніпра: Етап 1. Крок1 – Опис характеристик басейну Дніпра»  Водної  ініціативи Європейського Союзу для  країн Східного партнерства (проект EUWI+) (Оцінка зміни клімату в басейні Дніпра на території України)

2016 – Експертний супровід  та консультаційна підтримка проекту «Крок назустріч адаптації міста Кам’янське до зміни клімату» в рамках проекту «Кліматичний форум Схід ІІ»  що виконувався за підтримки Європейської Комісії та Австрійського Агентства із Розвитку (ААР) (План заходів з адаптації громади міста Кам’янське до наслідків зміни клімату)

2016 – Проєкт «Кліматичний Форум Схід ІІ» що виконувався за фінансової підтримки  Європейського Союзу, Австрійської агенції з розвитку та Австрійського Червогого Хреста .Підготовка та надання освітніх матеріалів про зміну клімату для посібника «Граючись, змінимо світ»

2015 – Проєкт «LOC-CLIM-ACT:Місцеві дії щодо впливу кліматичних змін в рамках програми Транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна ЄІСП на 2007-2013 рр.

2014Проєкт «Зміни клімату та безпека в басейні Дністра» що виконувався ЄЕК ООН і ОБСЄ за підтримки Європейської комісії й Австрійського агентства розвитку в рамках міжнародної ініціативи «Навколишнє середовище й безпека» (ENVSEC)  (Оцінка проекцій зміни показників температури, опадів та водного стоку в басейні Дністра у 2021-2050рр відносно 1981-2010)

2013- Проєкт «LOC-CLIM-ACT:Місцеві дії щодо впливу кліматичних змін в рамках програми Транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна ЄІСП на 2007-2013 рр. (Поточна та очікувана зміна клімату та її впливи і наслідки у Рахівському регіоні Закарпатської області у проекті)

2011- Проект ініціативи ENVSEC Зниження вразливості до екстремальних повеней та зміни клімату в басейні річки Дністер(«Дністер-III: повені та клімат»)») OSCE, UNECE та UNEP. Завдання 1 – “Аналіз і прогноз зміни клімату в басейні Дністра”  (Оцінка і прогноз зміни небезпечних гідрометеорологічних явищ та екстремальних умов погоди в басейні Дністра)

2011 – Проект «Включення питань зміни клімату в управління вразливими екосистемами: водно-болотні та лісні заповідні території Полісся (Україна)» Європейська комісія спільно з Шведським агентством міжнародного розвитку, Асоціацією VERSEAU DEVELOPPEMENT (Франція), Українським товариством охорони птахів (Україна), Національним парком Піренеїв (Франція) та Національним парком \ Прип’ять-Стохід “(Україна). (Оцінка та аналіз  змін клімату, екстремальних умов погоди на заповідних територіях Полісся)

Публікації:

Автор та співавтор понад 100 наукових праць в галузі метеорології, кліматології, агрометеорології, опублікованих  в Україні, Австрії, Великобританії, Угорщині, Словенії, Македонії, Іспанії, Німеччині, Бельгії, Фінляндії, з них понад 70 за останні 10 років.

Основні видання: монографії: Відновлення лісів Луганщини на згарищах в умовах змін клімату.(2022, у співавторстві); Extreme weather events in Ukraine: occurrence and changes (2018, у співавторстві) Адаптація агротехнологій до змін клімату: грунтово-агрохімічні аспекти :колективна монографія.-2018;  Вразливі екосистеми Поліського природного заповідника та його околиць в умовах глобального потепління: проблеми та шляхи вирішення (2013, у співавторстві); Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін; :колективна монографія, 2013.  Посібники: Граючи змінимо світ: посібник екологічних ігор з тематики зміни клімату(2016, у співавторстві); Адаптація до зміни клімату. Навчальний посібник (2015, у співавторстві). http://www.forza.org.ua/sites/default/files/global_climate_changes_training_manual_ua_screen_final.pdf та ін.

Основні напрямки наукових досліджень:

Понад 30 років загального професійного досвіду в галузі метеорології та кліматології: дослідження екстремальних метеорологічних умов, небезпечних погодних явищ та атмосферних процесів, механізмів їхнього формування, взаємодії  та зміни, регіональних особливостей в Україні. Вивчення регіональних особливостей клімату,  його мінливості та  впливу на біорізноманіття, сільське та лісове господарство, енергетику, водні ресурси є найважливішими напрямами досліджень. Дослідження включають  також моделювання регіональних змін клімату, використовуючи дані кліматичних моделей, розроблення методів прогнозування небезпечних погодних умов та їхньої зміни на коротко- та довгострокову перспективу. Розроблення та вдосконалення інформаційних систем та технологій в галузі метеорології та кліматології  також є важливою сферою  наукових інтересів.

Наукові та державні відзнаки:

Почесна Грамота Державної гідрометеорологічної служби України(2004),

Грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2014),

 Почесна грамота Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2021)

Громадська діяльність:

–          представник України в Кліматичній комісії Всесвітньої метеорологічної організації ООН,

–          член Експертної ради Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства Енергетики України;

–          член  міжвідомчих робочих груп з розроблення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року; Стратегії гідрометеорологічної діяльності України до 2030року; Концепції

загальнодержавної цільової науково-технічної програми у сфері зміни клімату до 2030 року , підготовки проєкту Плану заходів з реалізації положень Глобальної рамкової основи для кліматичного обслуговування (Global Framework for Climate Services);

  • член міжнародної Робочої групи щодо зниження ризику паводків та адаптації до зміни клімату в басейні ріки Дністер

–          член спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 у Київському національному університеті  імені Тараса Шевченка по захисту докторських і кандидатських дисертацій;

–          член одноразових спеціалізованих вчених рад  Одеського національного екологічного університету по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Природничі науки» за спеціальністю  «Науки про Землю»(ДФ 41.090.001, ДФ 41.090.004, ДФ 41.090.005);

––        учасник 39, 53, 54-ої  та 55сесій Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК/ІРСС) ООН, 12-тої сесії другої Робочої групи (РГІІ), 12-тої сесії третьої Робочої групи (РГІІІ)  та 14-ї сесії першої Робочої групи (РГ1) МГЕЗК  у яких брала участь у підготовці Технічного резюме і  Резюме для політиків 5-го  та 6-го Оцінювальних звітів МГЕЗК ООН;

–          співавтор третього, четвертого, п’ятого і шостого Національного повідомлення України з питань зміни клімату,  підготовленого на виконання статті 4 і 12 Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та статті 7 Кіотського протоколу;

–            співавтор щорічних національних звітів з інвентаризації викидів парникових газів для подання до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу за 1990-2015, 1990-2016, 1990-2017 рр. ;

–          рецензент фахових видань в Україні та за кордоном;

  • член вченої ради УкрГМІ ДСНС України та НАН України;,

–          член гідрометеорологічного товариства України;

Викладає навчальні дисципліни:

 

  • «Динаміка глобального клімату»
  • «Гідродинамічні методи в метеорології. Основи синоптичної метеорології».

Володіння іноземними мовами:

Українська, російська – вільно, англійська – В2