Круківська Алла Володимирівна

доцент кафедри метеорології та кліматології,

кандидат географічних наук

     

Освіта:

1991−1996 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра метеорології та кліматології, спеціальність «метеорологія», кваліфікація «метеоролог»

Науковий ступінь:

2008 кандидат географічних наук, спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; тема дисертації: «Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур»

Підвищення кваліфікації:

03/2021 Курси підвищення кваліфікації та розвитку цифрових навичок викладачів «Digital Skills Pro» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

02/2021 Курси підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «KNU Teach Week» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

06/2019 Стажування за програмою Міжнародного курсу з питань зміни клімату та моніторингу посух (Міжнародний аграрний науковий та навчальний центр Міністерства сільського та лісового господарства Туреччини, UTAEM, м. Ізмір, Туреччина)

04/2018 Стажування з трансферу знань та комерціалізації університетських досліджень (Університет Центральної Європи, м. Братислава, Словаччина)

09/2017 – Стажування з економічної метеорології в Університеті Гельсінкі (м. Гельсінкі, Фінляндія)

01/2017 Стажування з розробки змісту навчальних матеріалів адаптивного навчального середовища для забезпечення компетенцій в галузі впливу погодних умов, якості повітря та клімату на економіку і соціум (Університет Центральної Європи, м. Скаліца, Словаччина)

06/2016 Стажування з розробки змісту навчальних курсів та з організації розподілених мереж для метеорологічних спостережень на основі контактних і радіолокаційних технологій та розробки локальної системи прогнозування погоди (Університет Гельсінкі, м. Хюютіала, Фінляндія, 2016 р.)

02/2016 – Стажування зі створення структури навчальних курсів та системи індивідуального галузевого навчального середовища у рамках проекту Erasmus+ (Університет Гельсінкі, м. Гельсінкі, Фінляндія)

10/2011 – Курси EUMETSAT із використання супутникових даних у кліматичних дослідженнях (м. Ланген Німеччина).

Досвід роботи:

2019 до теперішнього часудоцент кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

20112019 – асистент кафедри метеорології та кліматології КНУ імені Тараса Шевченка.

2009–2010 – старший науковий співробітник лабораторії супутникових досліджень Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України. За сумісництвом – асистент кафедри метеорології та кліматології КНУ імені Тараса Шевченка

2007–2009 – старший науковий співробітник відділу агрометеорологічних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту. За сумісництвом – асистент кафедри метеорології та кліматології КНУ імені Тараса Шевченка

2002–2007 – науковий співробітник відділу агрометеорологічних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту. У 2006–2007 за сумісництвом – старший викладач кафедри меліорації Національного аграрного університету України (НУБіП України)

1999–2002 – молодший науковий співробітник відділу агрометеорологічних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України

Досвід роботи в міжнародних наукових проектах:

20152019 – Міжнародний проект Еразмус+ 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP «Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate» (ECOIMPACT)

Вітчизняні наукові проекти:

2021 «Дослідження забезпеченості територій водними ресурсами та розроблення методологічних основ її геопросторового оцінювання для розвитку зрошення» (Інститут водних проблем і меліорації НААН України);

20172020 «Дослідити процеси формування водних ресурсів в агроландшафтах, розробити методи регулювання їх балансу та якості за різних систем землеробства» (Інститут водних проблем і меліорації НААН України);

“Адаптація системи CGMS (Crop Growing Monitoring System) для території України”; “Розвиток наукових основ та методичних засобів із агрометеорологічного забезпечення сільськогосподарського виробництва в Україні”; “Розробити рекомендації з агрометеорологічних стратегій адаптації: методи оцінки урожайності ярої пшениці і сої”; “Науково-методичний супровід підготовки агрокліматичних довідників по адміністративних областях України та АР Крим”; “Розробити наукові основи і методи агрометеорологічних стратегій адаптації землеробства до погоди і клімату у ґрунтово-кліматичних зонах України”; “Розробити наукові основи і методи завчасної сезонної оцінки агрометеорологічної спрямованості типів весняної і літньої вегетації провідних польових культур у ґрунтово-кліматичних зонах України”; “Вивчити закономірності  та механізми впливу провідних гідрометеорологічних факторів на вологість ґрунту за особливостей агрофітотехнологій в Україні” (2000-2010 рр., Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України).

Основний напрямок наукових досліджень: прикладна кліматологія, сільськогосподарська метеорологія

Публікації: автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 3-х монографій: “Кліматичні ризики функціонування галузей економіки в умовах зміни клімату” (2018 р.), “Клімат Києва” (2010 р.), “Клімат України” (2003 р.), навчальних посібників «Практикум з метеорології та кліматології» (2018 р.), «Агрометеорологічні спостереження» (2021 р.) та ін.

Вибрані публікації за останні 5 років:

Snizhko S., Shevchenko O., Buznyts kyi B., Krukivska A., Matviienko M. (2020):The projections of air temperature in the Northern region of Ukraine following the intermediate scenario (RCP 4.5) and the highend scenario (RCP 8.5). Conference Proceedings, XIV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, Nov 2020. Volume 2020. P.1 – 5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056035

Круківська А.В., Бездушна Г.Д. Динаміка запасів продуктивної вологи у ґрунті під озимою пшеницею на території Херсонської області. Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення: Тези ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 11-12 червня 2020 р.). Херсон: ХДАУ. 2020. С. 138-140.

Круківська А.В. Багаторічні зміни термічного режиму темно-сірих лісових ґрунтів малоінтенсивного використання. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Т. 3. Вип. 54. 2019. С. 122-124.

Круківська А.В., Ковальчук І.П. Екологічні ризики сільськогосподарського землекористування в Україні в умовах змін клімату / Кліматичні ризики функціонування галузей економіки в умовах зміни клімату: [монографія] / За ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. Одеса: ТЕС. 2018. 548 с. (C. 482-497).

Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Круківська А.В. Практикум з метеорології та кліматології. – К.: ФОП Маслаков. 2018. 117 с.

Хильчевский В.К., Круковская А.В., Гребень В.В. 25 лет деяльности спецсовета по защите диссертаций по гидрологии и метеорологии в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (1993-2018 гг.). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Вип. 1(48). 2018. С. 80−98.

Круковская А.В., Ныч Т.В. Повторяемость неблагоприятных погодно-климатических условий и риски потерь урожая яровой пшеницы на территории Украины. Могилевский меридиан. Т.18. Вып. 1−2 (41-42). 2018. С. 22−29.

Дмитренко В.П., Однолєток Л.П., Кривошеїн О.О., Круківська А.В. Розвиток методології оцінки потенціалу урожайності сільськогосподарських культур з урахуванням впливу клімату і агрофітотехнологій. Український гідрометеорологічний журнал. 2017. № 20. С. 52-60.

Писаренко Л.А., Круківська А.В. Особливості просторового розподілу ресурсів теплозабезпеченості території України у період активної вегетації сільськогосподарських культур. Часопис картографії. 2017. Вип. 18. С. 69-81.

Розробила та викладає навчальні дисципліни: «Метеорологія», «Кліматологія з основами метеорології», «Основи наук про Землю: основи метеорології», «Прикладна метеорологія», «Моделювання в агрометеорології», «Гідрометеорологічні ризики та методи їх оцінки».

Громадська діяльність:

У 2013-2018 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.00.22 КНУ імені Тараса Шевченка із захисту докторських і кандидатських дисертацій з гідрології та метеорології

Наукові та державні відзнаки:

Грамота МОН України (2019 р.), Подяка МОН України (2016 р.).

Володіння іноземними мовами: англійська – Upper Intermediate Level