МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ МЕТЕОРОЛОГІЇ ТА КЛІМАТОЛОГІЇ

Кафедра метеорології та кліматології за час свого існування підготувала близько 1000 випускників-метеорологів. Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких близько 60 кандидатів і три доктори наук (О. Г. Шевченко, І.П.Половина, Є.Є.Корнієнко). Більшість випускників кафедри працюють за спеціальністю та є відомими фахівцями, державними і громадськими діячами як у галузі “Метеорології та кліматології”, так і в інших суміжних галузях. Випускники кафедри працюють в системі Гідрометслужби, науково-дослідних установах, в інших галузях економіки країни. Багато наших випускників стали досвідченими синоптиками аеропортів, викладачами вищих навчальних закладів, всесвітньо відомими науковцями, політиками, телеведучими. Їхня діяльність пов’язана з складанням прогнозу погоди для обслуговування різних галузей народного господарства, аналізом синоптичних карт та встановленням метеорологічного стану атмосфери, проведенням різних метеорологічних та кліматичних обчислень, характеристикою клімату різних територій, виконанням метеоролого-кліматичного обґрунтування екологічних експертиз, оцінкою наслідків антропогенного впливу на природне середовище, аналізом історичних і сучасних природних процесів та явищ у кліматичній системі Землі, оцінкою природоохоронної ситуації в країні та у окремих регіонах світу, аналізом глобальних, регіональних і місцевих соціально-економічних та природоохоронних проблем, визначенням факторів стійкості атмосфери та параметрів, які зумовлюють утворення туманів, хмар, опадів, гроз та інших атмосферних явищ, дослідженням характеристик руху атмосфери.

      Випускники кафедри метеорології та кліматології працюють: 

у підрозділах гідрометеорологічних служб та науково-дослідних інститутів різних країн світу:

 • Олександр Бобришев – випускник 2014 р., науковий співробітник Інституту метеорології товариства Макса Планка, Гамбург (Німеччина). Займається моделюванням впливу хмарності на радіаційний баланс земної атмосфери.
 • Євгенія Галицька – випускниця кафедри 2014 р. – науковий співробітник Інституту фізики навколишнього середовища Бременського університету (Німеччина). Тема досліджень – вплив тропосферних аерозолів на глобальний клімат.
 • Юлій Дідовець випускник аспірантури кафедри 2017 р. Працює в Потсдамському інституті клімату. Тема досліджень: Моделювання водного стоку на території України до кінця ХХІ століття в умовах зміниклімату. В даний момент бере участь у проекті Світового банку у Середній Азії, навчає фахівців Гідрометслужб цих країн сучасним кліматичним технологіям.
 • Олександра Колмогорцева, випускниця 2011 р. Починаючи з квітня 2017 – “Провідний автор IPCC”. Досвід у сфері звітності за джерелами викидів парникових газів та змін клімату (як від України, так і досвід міжнародного експерта). 8 років досвіду роботи в проектах міжнародної технічної підтримки ООН, ЕС, Норвезького уряду, GIZ за напрямками збереження ресурсів, охорона навколишнього природногосередовища. З 2018 р. керівник кліматичних проектів в ООН.
 • Борис Безнощенко, випускник 2016 р.,  PhD-студент, Hebrew University of Jerusalem (Israel), в минулому стипендіат німецького екологічного фонду DBU (стажування в м. Гамбург 2018–2019)., співробітник гідрометеорологічної станції «Київ», УкрГМІ та Національного антарктичного наукового центру України. 

у різних структурних підрозділах сфери управління Держвної служби України з надзвичайних ситуацій: 

Українському гідрометеорологічному центрі:

 • Микола Кульбіда, випускник кафедри 1977 р. – директор Українського гідрометеорологічного центру.
 • Наталя Птуха, Олександра Хала, синоптики Українського гідрометеорологічного центру, ведучі прогнозу погоди на телеканалі Київ.
 • Наталя Голеня, випускниця 1996 р., провідний синоптик Українського гідрометеорологічного центру.
 • Г.Г.Надоян, випускниця 1954 р. і Л.І.Савченко, випускниця 1974 р. – начальники відділу метеорологічних прогнозів.
 • З.Л.Десяткова, випускниця 1975 р. – начальник сектору агрометеорологічного режиму.
 • Л.В. Гумоненко, випускниця 1979 р. – завідувач сектору короткострокового прогнозування відділу метеорологічних прогнозів.

Державне підприємство “Український авіаметеорологічний центр”

Олена Косовець-Скавронська, заступник директора УАМЦ з виробництва

у наукових установах НАН України:

Українському гідрометеорологічному інституті:

 • зав. відділом прикладної метеорології та кліматології, канд. геогр. наук В.О.Балабух (Бугаєвська) (1987 р.);
 • зав. відділом фізики атмосфери Шпиг В. М (2004 р.);
 • зав. лабораторією моніторингу атмосферного повітря канд. геогр. наук І.В.Дворецька (Калініна) (2004 р.);
 • старший науковий співробітник відділу моніторингу атмосфери, канд. геогр. наук М. В. Савинець (2015 р.).
 • науковий співробітник відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди, к. геогр. н. О.А. Щеглов.
 • науковий співробітник відділу фізики атмосфери, к. геогр. н.  Д. О. Ошурок (2015 р.)

Центральній геофізичній обсерваторії:

 • начальник відділу планування робіт Л.А.Галицька (1977);
 • завідувач сектору обробки метеоданих О.А. Павленко (2002 р.);

у закладах вищої освіти МОН України:

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

 • кафедра метеорології та кліматології: доктор географічних наук, заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва  О.Г. Шевченко (2005), кандидати географічних наук, доценти П.І.Колісник (1951), В.І. Ромушкевич (1952), П.І. Кобзистий (1962), Г.Д. Проценко (1963), І.М. Щербань (1976), Л.В. Паламарчук (1978), В.І.Затула (1988), асистенти  І.А.Дорошенко (1992), А.В.Круківська (1996), Ю.В. Яценко (Карпенко) (2014); завідувач навчальної синоптичної лабораторії к.г.н. І.М.Олексієнко (Крупельницька) (2005), інж. навч. синопт. лабор. Є.І.Порхун (Пономарьова) (2008), метеоролог 1 категорії Г.І. Свінціцька (2015), 
 • кафедра країнознавства та міжнародного туризму: канд. геогр. наук, доц.А.Я.Короткова (1964);
 • кафедра фізичної географії України: канд. геогр. наук, доц. Л.В.Попович (1962);

Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова: докт.геогр.наук, професор кафедри фізичної географії І.П.Половина (1952) та канд. геогр. наук, доц. М.Ю. Кулаківська;

Національному університеті біоресурсів і природокористування України: (м.Київ): канд. геогр. наук, професор М.М.Михайленко (1952), ст. викладач Н.М.Мусієнко (1971), канд. геогр.наук, доц. О.А.Скриник (2005);

Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба: В.В.Коваленко (1982) – ст. викл. – метеоролог кафедри льотної експлуатації та бойового застосування вертольотів льотного факультету;

Ніжинському державному педагогічному університеті:  канд. геогр. наук В.В.Остапчук (Мацак) (1988);

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини: асистент кафедри географії та екології О.І. Ситник (1986);

Полтавському університеті економіки і торгівлі: асистент кафедри загальноекономічних дисциплін І.В. Литовченко (1991).

Випускники кафедри є учасниками Українських антарктичних експедицій:

Сергій Ясинський, випускник 2002 р., учасник Української антарктичної експедиції на станцію “Академік Вернадський”.

Борис Безнощенко, випускник 2016 р., учасник 21 Української антарктичної експедиції на станцію “Академік Вернадський” у 2016-2017 рр.