Монографії, підручники, навчальні посібники:

2022 р.

  1. Затула В.І. Практикум з кліматології: методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу кліматології. – Київ, 2022. – 69 c.
  2. Олійник Р.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Статистичні методи обробки метеорологічних даних» – Київ, 2022. – c.56.

2021 р.

1. Budko O., Greben V., Obodovskyi O., Snizhko S. at al., Hydropower Potential Assessment Mountain Rivers of the Ukrainian Carpathians, LAP Lambert academic publishing, – 132 c.

2. Сніжко С.І., Шевченко О.Г., Дідовець Ю.С. Аналіз впливу кліматичних змін на водні ресурси України. – Центр екологічних ініціатив «Екодія», 2021. – 68 с.

3. Ryabchenko O., Snizhko S., Trypolska G., Technology needs assessment for climate change adaptation. preparing a technology action plan, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2021, 144 с.

4. Шевченко О.Г., Теоретико-методологічні засади комплексних досліджень урбометеорологічних трансформацій у містах, К.: ДІА, 2021, 288 c.

2020 р.

1. GrebinV., DidovetsI., ObodovskiyO., SnizhkoS., ShevchenkoO. River Runoff in Ukraine Under Climate Change Conditions., – LAP Lambert Academic Publishing. 140P. ISBN: 978-620-2-67675-5.

Ryabchenko O., Snizhko S., Tripolska G. Ukraine technology needs assessment for climate change adaptation. Barrier analysis and enabling framework., – Technological Needs Assessment under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)//GEF//UN Environment//UNEP DTU Partnership. -170 p., Available from: https://tech-action.unepdtu.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/baef-ukraine-adaptation.pdf

Бортник С. Ю., Іванік О.М., Масляк П.О., Сніжко С.І., Стецюк В.В., Шевченко О.Г. Національна безпека України у викликах новітньої історії., – 2020, 464 с.

2019 р.

Ryabchenko  O., Snizhko S., Trypolska G. Technology needs assessment report adaptation., – UNEP DTU Partnership, UN Environment, – 2019, 146 с.

Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Вітренко А.О. Економічна метеорологія., – К.: Майстер книг, – 2019, 352  с.

Круківська А.В., Сніжко С.І., Шевченко О.Г. Прикладна кліматологія., – ЦП «КОМПРИНТ», Київ, – 2019, 120 с.

Олійник Р.В., Сніжко С.І. Хімія атмосферних аерозолів., – ЦП «КОМПРИНТ», Київ, 2019, 212 с.

2018 р. 

Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Круківська А.В. Практикум з метеорології та кліматології К.: Навчальний посібник, – ФОП Маслаков, 2018, 117 с.

2017 р. 

1.Павельчук Є.М., Сніжко С.І., Гілролого-гідрохімічні характеристики річок Житомирського Полісся в умовах глобального потепління. – Житомир: Волинь, 2017. – 240 с.

2. Prusov V., Doroshenko A. Computational Techniques for Modeling Atmospheric Processes. –  IGI Global Disseminator of Knowledge. 460 с.

3. Водчиць О.Г., Затула В.І. Основи метеорології і кліматології: Навчальний посібник. – К.: НАУ. 2017. – 360 с.

4. Прусов В.А., Сніжко С.І. Методи прикладного системного аналізу в гідрометеорології., – К.: Прінт-Сервіс, 2017. – 701 с.

2016 р.

1.Затула В. І. Оптичні явища в атмосфері: Навчальний посібник. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – 211с.

2.Бортник С.Ю., Дмитрук О.Ю., Ободовський О.Г., Пазинич В.Г., Рудько Г.І., Сніжко С.І., Стецюк В.В., Хільчевський В.К., Шевченко О.Г.; [за ред. С.Ю. Бортника і В.В. Стецюка]., Природа Києва: сучасний стан та екологічні проблеми., – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – 385 с.

3. Пінчевська О.О., Спірочкін А.К., Олійник Р.В., – Низькотемпературне сушіння пилопродукції., – «Центр учбової літератури» Київ-2016 ISBN 978-617-673-457-7. С.1-123.

2014 р. 

1. Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання. Climate Change in the City of Kyiv: Problems and Ways to Prevent Them. Колективна монографія / За наук. ред. д–ра екон. наук, проф., чл.–кор. НАН України В.Д. Базилевича, д–ра геогр. наук, проф. С.І. Сніжка. – Дніпропетровськ: Середня Т.К., 2014. – 216с.

2. Шевченко О.Г. Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна., – Київ: КФСП, 2014, – 62 с.

3.  Shevchenko O. National climate vulnerability assessment: Ukraine., – Kyiv: KFSP, 2014, – 59 с.

2013 р.
Шевченко О. Г.,Сніжко С. І. Методичні аспекти дослідження метеорологічних умов та клімату Карадагу: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – 160 с.

Паламарчук Л.В., Шевченко О.Г. Метеорологічні прилади та вимірювання: Навчальний посібник. – К.: Видавництво “Інтерконтиненталь-Україна”, 2012. – 123 с.
Щербань І. М., Кульбіда М. І., Савченко Л. І. Порхун Є. І. Практикум з синоптичної метеорології для студентів ІІІ та ІV курсів спеціальності “Метеорологія”.- К.: Ніка-Центр, 2012. – 72 с.
Сніжко С. І., Шевченко О. Г. Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста: Монографія. – К.: Видавництво географічної літератури “Обрії”, 2011. – 297 с.
Щербань І. М. Основи агрометеорології: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 223 с.
Сніжко С. І., Паламарчук Л. В., Затула В. І. Метеорологія: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 592 с.
Прусов В. А., Сніжко С. І. Динамічна метеорологія: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – 383 с.
Кобзистий П. І., Щербань І. М. Основи синоптичної метеорології: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 115 с.
Сніжко С. І. Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем: Монографія.- К.: Ніка-Центр, 2006. – 284 с.
Прусов В. А., Сніжко С. І. Математичне моделювання атмосферних процесів: Підручник. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 496 с.
Воронов Г. С., Паламарчу Л. В. Основи метеорології: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – 149 с.
Кобзистий П. І. Особливості синоптичних процесів в Україні: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – 149 с.
Польовий А. М. Методи експериментальних досліджень в агрометеорології