ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 2022 РОЦІ
Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Стандарт вищої освіти України_Магістр_103-Науки про Землю
Етичний кодекс університетської спільноти
Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Положення  про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Положення про забезпечення дотримання академічної доброчесності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка