Олійник Ростислав Васильович

доцент кафедри метеорології та кліматології,  
кандидат  фізико-математичних наук

У 1976 році закінчив фізичний факультет Київського державного університету за спеціальністю «молекулярна фізика».

Трудову діяльність розпочав  в Українському науково- дослідному гідрометеорологічному інституті (1976-1986 рр.) в лабораторії аерозолів, де захистив кандидатську дисертацію «Темнова та фотостимульована нуклеаційна активність аерозолів йодистого срібла» за спеціальністю «геофізика» і отрима наукову ступінь кандидата  фізико-математичних наук.

Старший науковий співробітник лабораторії дисперсних гетерогенних систем Інституту хімії поверхні АН України (1987-1994 рр.).

Доцент кафедри фізики та екології Національного транспортного університету (1994-2011рр.).

З 2011року доцент кафедри метеорології та кліматології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Список науково-методичних праць складає понад 100 робіт, з них 20 авторських свідоцтв на винаходи.

Викладає дисципліни: Методи аналізу метеорологічних процесів і полів, Теоретичні основи прогнозування погоди, Атмосферні аерозолі, Фізичні основи теорії клімату, Глобальні зміни клімату та питання хімії атмосфери, Основи математичного моделювання і прогнозування гідрометеорологічних процесів.