Освітньо-наукова програма “Метеорологія” (за Стандартом вищої освіти України)
Навчальний план за програмою «Метеорологія»

Робочі навчальні програми:
Програма вступного випробування на здобуття ступеня вищої освіти “МАГІСТР”

Обов’язкові дисципліни:
Методи аналізу метеорологічних процесів і полів
Чисельні методи прогнозу погоди
Прикладна метеорологія
Урбометеорологія/Urbometeorology
Atmospheric Chemistry and Climate Change
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Професійна та корпоративна етика
Динаміка глобального клімату
Мікрокліматологія
Економічна метеорологія
Моделювання в агрометеорології
Виробнича практика
Асистентська практика
Передатестаційна підготовка магістрів
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи на здобуття другого (магістерського) рівня


Дисципліни вибору студента:
Вибірковий блок 1. Спеціалізація «Теоретична метеорологія»
Теоретичні основи прогнозування погоди
Атмосферні аерозолі
Фізичні основи теорії клімату


Вибірковий блок 2. Спеціалізація «Прикладна метеорологія»
Авіаційна метеорологія
Супутникова метеорологія
Інноваційні технології адаптації до змін клімату


Дисципліни вибору з переліку:
Перелік 1:
Взаємодія атмосфери і океану
Гідрометеорологічні ризики та методи їх оцінки


Перелік 2:
Атмосферна оптика, електрика та акустика
Радіаційні процеси в атмосфері

Методичні вказівки:

Методичні вказівки до вивчення курсу “Урбометеорологія (URBAN METEOROLOGY)”

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни “Хімія атмосфери та зміна клімату”. (електронний варіант) / С.Сніжко. – Київ, 2021. – 139 с.