Полонський Олександр Борисович
професор, член-кореспондент  НАН України,
доктор географічних наук

Народився в 1951р. в с.Паратунка Елізовського р-ну Камчатської області .
Трудову діяльність розпочав у 1973році в Гідрографічній службі КЧФ в м.Севастополі. У 1976р. після вступу до заочної аспірантури Гідрометцентру СРСР (м.Москва) перейшов  на роботу в   р. в Гідрографічній службі КЧФ в м.Севастополі. З 1976р. перейшов на роботу в Морський гідрофізичний інститут АН УРСР (зараз НАН України). У 1981р. захистив кандидатську дисертацію в Гідрометцентрі СРСР та перейшов на посаду зав. науковою групою. З 1985 по 1988рр. знаходився у відрядженні в Гвінейському науково-дослідному центрі в м. Конакрі на посаді зав. групою фізики моря і зав. лабораторією фізичної океанографії. У 1991р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю «океанологія» в Ленінградському гідрометеорологічному інституті та був обраний за конкурсом на посаду завідувача лабораторії фізичної океанографії.
У 1999р. присвоєно вчене звання професора за спеціальністю «океанологія».  
З 2006р. завідує  відділом  морських кліматичних досліджень  і заступник директора Морського гідрофізичного інституту НАН України з наукової роботи. З 2009р. член-кореспондент  НАН України. З 2003р. професор кафедри «Географія океану» в ЧФ МГІ.
Читає спецкурс «Вплив океану на зміну клімату» для магістрів ІІ курсу.