Польовий Анатолій Миколайович
професор, доктор географічних наук


Трудову діяльність розпочав у 1963 році інженером-агрометеорологом у Забайкальському управлінні гідрометеорологічної служби.
У 1967–1969 рр. навчався в аспірантурі Інституту експериментальної метеорології (м. Обнінськ, Калузької області).
З 1969 року протягом 23 років працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті с.-г. метеорології, де пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу агрометеорологічних прогнозів. Протягом 17 років був науковим керівником проблеми «Агрометеорологічні прогнози» в Держкомгідрометі СРСР. За розробку та впровадження в практику методів агрометеорологічних прогнозів нагороджений Дипломом ВДНГ СРСР, бронзовою та золотою медалями ВДНГ СРСР, Почесними дипломами та грамотами Держкомгідромету СРСР.
Починаючи з 1983 року постійний Голова ДЕК із спеціальності «Агрометеорологія» в Одеському гідрометеорологічному інституті (ОГМІ).
В 1990 році, як провідного вченого, А.М. Польового запросили на роботу в ОГМІ на посаду завідувача кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів. За 21 рік роботи А.М. Польового в Одеському державному екологічному університеті при його безпосередній участі та керівництвом розроблено й реалізовано навчальні плани та програми дисциплін із спеціальності «Агрометеорологія» та «Агроекологія», створено нове комплексне методичне забезпечення викладання всіх дисциплін кафедри, впроваджена система виконання практичних занять, курсових та дипломних проектів за допомогою ПЕОМ. Протягом останніх років як провідного вченого його запрошують для читання лекцій магістрам географічного факультету Київського національного університету имені Тараса Шевченка.
А.М. Польовий – відомий в Україні, державах СНД та за кордоном науковець. За 40 років наукової праці він створив наукову школу з агрометеорології, розробив методи агрометеорологічних прогнозів урожайності с.-г. культур та зернового балансу країни, створив математичні моделі продуційного процесу рослин, моделі для оцінки забруднення радіонуклідами с.-г. культур та природної рослинності на землях, забруднених після аварії на ЧАЕС.
За виконання наукових розробок та їх впровадження в практику, підготовку висококваліфікованих спеціалістів нагороджений Грамотою-подякою Президента України Л.Д.Кучми (2002 рік), Грамотою – подякою Прем’єр-міністра України В.Ф.Януковича (2007рік). Нагороджений почесними знаками МОН України «Відмінник освіти Украіни», «За наукові досягнення», «Петро Могила», почесними грамотами Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону, почесними дипломами та грамотами Держкомгідромету України, знаком «Почесний працівник гідрометслужби».
За час науково-педагогічної діяльності опублікував 180 робіт, в тому числі, 4 монографії; фундаментальні підручники: «Сельскохозяйственная метеорология» (1992), «Практикум з сільськогосподарської метеорології» (2001), «Довгострокові агрометеорологічні прогнози» (2007), навчальні посібники: «Експериментальні методи досліджень в агрометеорологіії», «Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем» (2007), низку конспектів лекцій з агрометеорологічних та агроекологічних дисциплін.
Його роботи надруковані в Бельгії, Голландії, Швейцарії, Сирії. Під його редагуванням вийшла серія монографій, збірників наукових праць, підручників та навчальних посібників.
Професор А.М. Польовий є науковим керівником створеної ним та визнаної науковою спільнотою наукової школи «Моделювання продуційного процесу рослин», в рамках якої під його науковим керівництвом підготовлено й захищено 35 кандидатських та 2 докторських дисертації. Серед його учнів – представники Монголії, В’єтнаму, Сирії, Буркіна-Фасо.
Бере активну участь у роботі конференцій, симпозіумів, нарад. Неодноразово був доповідачем та членом робочих груп Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО). Довгий час був головою спеціалізованої вченої ради при ОДЕКУ (Д 41.090.01), є членом експертної комісії ВАК України. Виконує обов’язки заступника головного редактора міжвідомчого наукового збірника України «Український гідрометеорологічний журнал», є членом редакційної колегії наукового журнала «Вісник ОДЕКУ».
Читає спецкурс «Моделювання водно–теплового режиму і продуктивності» для магістрів кафедри метеорології та кліматології  І курсу.