Обов’язкові компоненти ОПП

Іноземна мова
Вища математика
Фізика
Метеорологія
Загальна гідрологія
Геологія загальна та історична
Загальна хімія
Топографія з основами геодезії
Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів
Вступ до університетських студій
Картографія
Геоморфологія та палеогеографія
Основи наукових досліджень
Фізика атмосфери
Статистичні   методи            обробки          метеорологічних даних
Кліматологія
Комп’ютерні   технології   та           їх застосування   в метеорології
Програмування в метеорології
Українська та зарубіжна культура
Загальна циркуляція атмосфери
Основи урбометеорології
Метеорологічні         аспекти           хімічних         процесів         у атмосфері
Вибрані          розділи           трудового       права  і           основ підприємницької діяльності
Соціально-політичні студії
Філософія
Застосування ГІС в гідрометеорології
Сільськогосподарська метеорологія
Курсова робота за тематикою актуальних проблем сучасної метеорології
Курсова робота з методів обробки та аналізу метеорологічної інформації
Навчальна    практика    1.    Польова    комплексна фізико-географічна та топогеодезична
Частина 1/ Частина 2 / Частина 3 / Частина 4 / Частина 5
Навчальна      практика        2.         Комплексна метеорологічна
Навчальна практика 3. Зимова метеорологічна
Виробнича практика
Кваліфікаційна робота бакалавра (за професійним спрямуванням)

Вибіркові компоненти ОПП

Дисципліни вільного вибору студента

Вибірковий блок 1 «Загальна метеорологія»

Аерокосмічні методи досліджень у метеорології
Моніторинг атмосфери
Динамічна метеорологія
Синоптична метеорологія
Біокліматологія
Методи і   технології   аналізу   великих   масивів даних
Регіональні синоптичні процеси

Вибірковий блок 2 «Екологічна метеорологія»

Біометеорологія
Екологічний моніторинг атмосфери
Термодинаміка атмосфери
Синоптичний аналіз і прогноз
Геоекологія
Методи обробки великих масивів даних
Охорона атмосфери

Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)

Перелік 1.

Екологічне право
Рекреаційні ресурси та основи курортології
Основи агрометеорології

Перелік 2.

Фізична географія материків і океанів
Загальне землезнавство
Основи авіаційної метеорології

Перелік 3.

Менеджмент
Економіка природокористування
Основи супутникової метеорології