Обов’язкові компоненти ОПП

Іноземна мова
Вища математика
Фізика
Метеорологія
Гідрологія
Геологія 
Вступ до університетських студій
Топографія з основами геодезії
Ґрунтознавство 
Загальна хімія
Кліматологія
Фізика атмосфери
Основи наукових досліджень
Картографія
Статистичні   методи            обробки          метеорологічних даних
Основи ГІС
Комп’ютерні   технології   та  їх застосування   в метеорології та гідрології
Програмування 
Українська та зарубіжна культура
Загальна циркуляція атмосфери
Метеорологічні аспекти хімічних процесів у атмосфері 
Основи урбометеорології
Вибрані          розділи           трудового       права  і           основ підприємницької діяльності
Соціально-політичні студії
Філософія
Застосування ГІС в гідрометеорології
Сільськогосподарська метеорологія
Навчальна практика з основ польових досліджень геосфер
Навчальна    практика .    Комплексна метеорологічна
Навчальна      практика. Зимова метеорологічна
Виробнича практика
Кваліфікаційна робота бакалавра (за професійним спрямуванням)

Вибіркові компоненти ОПП

Дисципліни вільного вибору студента

Вибірковий блок 1 «Загальна метеорологія»

Аерокосмічні методи досліджень у метеорології
Моніторинг атмосфери
Динамічна метеорологія
Синоптична метеорологія
Біокліматологія
Методи і   технології   аналізу   великих   масивів даних
Регіональні синоптичні процеси

Вибірковий блок 2 «Екологічна метеорологія»

Біометеорологія
Екологічний моніторинг атмосфери
Термодинаміка атмосфери
Синоптичний аналіз і прогноз
Геоекологія
Методи обробки великих масивів даних
Охорона атмосфери

Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)

Перелік 1.

Екологічне право
Рекреаційні ресурси та основи курортології
Основи агрометеорології

Перелік 2.

Фізична географія материків і океанів
Загальне землезнавство
Основи авіаційної метеорології

Перелік 3.

Менеджмент
Економіка природокористування
Основи супутникової метеорології