Обов’язкові компоненти ОПП

Іноземна мова
Вища математика
Метеорологія
Термодинаміка атмосфери
Фізика атмосфери
Загальна циркуляція атмосфери
Хімія атмосфери
Фізика
Загальна хімія
Топографія з основами геодезії
Картографія
Загальна гідрологія
Геологія загальна та історична
Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів
Геоморфологія та палеогеографія
Вступ до університетських студій
Українська та зарубіжна культура
Вибрані          розділи           трудового       права  і           основ підприємницької діяльності
Соціально-політичні студії
Філософія
Основи наукових досліджень
Статистичні   методи            обробки          метеорологічних даних
Курсова          робота з           методів           метеорологічних досліджень
Курсова робота з методів обробки та аналізу метеорологічної інформації
Виробнича практика
Навчальна      практика        1.         Польова          комплексна фізико-географічна та топогеодезична
Навчальна      практика        2.         Комплексна метеорологічна
Навчальна      практика        3.         Гірська гідрометеорологічна
Кліматологія
Комп’ютерні технології   та   їх   застосування   в метеорології
Програмування в метеорології
Екологічна кліматологія
Застосування ГІС в гідрометеорології
Кваліфікаційна робота бакалавра (за професійним спрямуванням)

Вибіркові компоненти ОПП

Дисципліни вільного вибору студента

Вибірковий блок 1. «Загальна метеорологія»

Аерокосмічні методи досліджень в метеорології
Динамічна метеорологія
Агрометеорологія
Синоптична метеорологія
Особливості регіональних синоптичних процесів
Основи екологічного моніторингу атмосфери
Основи           математичного          моделювання і прогнозування гідрометеорологічних процесів

Вибірковий блок 2. «Екологічна метеорологія»

Основи біометеорології
Гідродинамічні методи в метеорології
Парниковий ефект в атмосфері
Основи урбометеорології
Геоекологія
Екологічний моніторинг атмосфери
Охорона атмосфери

Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну)

Перелік 1.

Географія України
Рекреаційна географія
Рекреаційна кліматологія

Перелік 2.

Фізична географія материків і океанів
Загальне землезнавство
Основи авіаційної метеорології

Перелік 3.

Менеджмент
Фінанси
Основи супутникової метеорології