Шевченко Ольга Григорівна

доктор географічних наук,

доцент кафедри метеорології та кліматології

   

Освіта:  

2020 р. – захищена докторська дисертація на тему «Теоретико-методологічні засади комплексних досліджень урбометеорологічних трансформацій у містах» (спеціальність: 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; науковий консультант – проф. Сніжко С.І.).

2005–2008 рр. – аспірантура на кафедрі метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУТШ) (захищена кандидатська дисертація на тему «Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві», 2009).

2004–2005 рр. – магістратура на кафедрі метеорології та кліматології КНУТШ (кваліфікація – магістр метеорології, кліматології, агрометеорології, менеджер, географ, викладач).

2000–2004 рр. – бакалаврат на кафедрі метеорології та кліматології КНУТШ (кваліфікація – бакалавр гідрометеорології).

Підвищення кваліфікації:

08/2018 р. – участь у Літній школі з міського клімату в Науково-дослідному інституті Бухарестського університету (ICUB) (Румунія).

04/2018 р. – підвищення кваліфікації з трансферу знань та комерціалізації університетських досліджень в Центрально-Європейському університеті м. Скаліце (Словаччина).

02/2018 р. – стажування з використання моделі «ENVIRO-HIRLAM» в Університеті Хельсінки (Фінляндія).

10/2017 р. – тренінг зі створення персонального навчального середовища в Пловдівському аграрному університеті (Болгарія).

09/2017 р. – стажування з економічної метеорології в Університеті Хельсінки (Фінляндія).

07/2015–09/2015 р. – наукове стажування в Інституті метеорології Фрайбурзького університету імені Альберта-Людвіга (Німеччина).

03/2012–05/2012 р. – наукове стажування в Інституті метеорології Фрайбурзького університету імені Альберта-Людвіга (Німеччина).

05/2010 р. – навчання на міжнародних курсах Всесвітньої метеорологічної організації для викладачів метеорологічних дисциплін (м. Сібіу, Румунія).

Досвід роботи:
З 01/2014 р. доцент кафедри метеорології та кліматології географічного факультету КНУ.
09/2008–12/2003 рр. – асистент кафедри метеорології та кліматології КНУ.
01/2007–10/2007 рр. – інженер з екологічної безпеки в Українсько-американському дослідницькому центрі «Пратт енд Уітні-Патон».
12/2003–09/2005 рр. – інженер у відділі агрометеорології Українського Гідрометеорологічного Центру.

Досвід роботи в міжнародних наукових проектах:

06/2018–11/2020Проект Technology Needs Assessment «TNA»: Україна.

2015–2019 рр. – ECOIMPACT ERASMUS+ “561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP-Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate”  («Адаптивне навчальне середовище для розвитку компетенцій щодо впливу місцевої погоди, якості повітря і клімату на економіку та соціальне життя»).

2014 р. – міжнародний проект «CLIMATE FORUM EAST».

2014 р. – міжнародний проект «LOC-CLIM-ACT: місцеві дії щодо впливу кліматичних змін».

2012–2013 р. – міжнародний українсько-німецький проект «Наукове опрацювання атласу водного балансу Західної України», що реалізовувався в рамках програми Транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна.

Публікації:

Автор та співавтор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі 14 книг. Основні видання: наукові монографії «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста» (2011, у співавторстві з Сніжком С.І.), «Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна» (2014, у співавторстві з Власюк О.Я., Ставчук І.І., ін.), «Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання» (2014, у співавторстві з Базилевичем В.Д., Сніжком С.І., ін.), «Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії» (2019, у співавторстві), «River Runoff in Ukraine Under Climate Change Conditions» (2020, у співавторстві); підручник «Економічна метеорологія» (2019, у співавторстві з Сніжком С.І. та Вітренком А.О.); навчальний посібник «Практикум з метеорології та кліматології» (2018, у співавторстві з Сніжком С.І. та Круківською А.В.), ін.

Основний напрямок наукових досліджень:

Урбометеорологічні проблеми міст (забруднення атмосферного повітря та вплив окремих метеорологічних чинників на концентрації забруднюючих речовин в повітрі, біоклімат великих міст, мікроклімат великих міст, вразливість та адаптація міст до зміни клімату).

Наукові та державні відзнаки:

2020 р. – подяка Міністерства освіти і науки за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

2019 р. – кращий викладач географічного факультету 2018/2019 навчального року.

2015 р. – науковий грант Німецької служби академічних обмінів (DAAD).

2013 р. – Премія Президента України для молодих вчених за цикл робіт «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста Києва».

2012 р. – грамота ректора КНУ імені Тараса Шевченка.

2011 р. – грант Кабінету Міністрів України (програма «100+100+100») для проходження наукового стажування за кордоном.

2005 р. – Премія Національної Академії Наук України за кращу студентську наукову роботу.

Громадська діяльність:

Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія». Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 26.001.22. Член журі секції кліматології та метеорології відділення наук про Землю II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

Розробила та викладає навчальні дисципліни: «Економічна метеорологія», «Основи біометеорології», «Урбометеорологія», «Екологічна кліматологія».

Гарант бакалаврської освітньої програми «Метеорологія».

Володіння іноземними мовами:

Українська, російська, англійська – вільно.