У рамках міжнародного проекту «Форум Східних країн з питань кліматичних змін» («Climate Forum East») 5−6 листопада к.геогр.н., асистент кафедри Шевченко О.Г. взяла участь у тренінгу “Європейська політика та досвід в адаптації до зміни клімату”, що відбувався у м. Кишинеу, Молдова.

Проект «Climate Forum East» реалізується у Вірменії, Азербайджані, Білорусії, Грузії, Молдові та Україні, його партнером в Україні є Національний екологічний центр України (НЕЦУ). Шевченко О.Г. була запрошена НЕЦУ для участі у тренінгу в якості експерта з питань зміни клімату та мікроклімату урбанізованого середовища.

Під час тренінгу європейськими експертами були висвітлені питання Європейської кліматичної політики, підходи до адаптації до негативних наслідків зміни клімату, особливості адаптації урбанізованого середовища (в тому числі було представлено кращі зразки адаптації європейських міст до окремих негативних наслідків проявів зміни клімату), експертом з Польщі був представлений план адаптації цієї країни до зміни клімату. Після кожної доповіді відбувалося жваве обговорення нової інформації учасниками тренінгу та ілюстрація почутого прикладами з власного досвіду та роботи в цій сфері.

На заключному етапі тренінгу всі учасники працювали в групах. Основним завданням цієї діяльності було формування плану заходів, що можуть пом’якшити прояв негативних наслідків зміни клімату у містах. Фокусом роботи української групи була розробка заходів, що дадуть змогу знизити теплове навантаження на населення великих міст під час хвиль тепла та підвищити комфортність умов проживання у містах.

Шевченко О.Г., як фахівець з питань хвиль тепла та їх прояву у великих містах (O.Shevchenko, H.Lee, S. Snizhko, H.Mayer Long-term analysis of heat waves in Ukraine), що володіє інформацією про характеристики хвиль тепла (середню та максимальну інтенсивність і тривалість, динаміку кількості їх випадків за останні сто років) в різних регіонах України та досконало знає механізми формування острову тепла і чинники, що визначають його інтенсивність та флуктуації (О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко, Є.В. Самчук. Температурні аномалії великого міста) брала активну участь в роботі української групи.