Участь доцента кафедри Шевченко О.Г. у конференції «Реагування на зміни клімату в країнах Східного Партнерства» (м. Тбілісі, Грузія)

У рамках міжнародного проекту «Форум Східних країн з питань кліматичних змін» («Climate Forum East») 26–27 березня к.геогр.н., доцент кафедри Шевченко О.Г взяла участь у конференції «Реагування на зміни клімату в країнах Східного Партнерства», що відбувалася у м. Тбілісі, Грузія.

Проект «Climate Forum East» реалізується у Вірменії, Азербайджані, Білорусії, Грузії, Молдові та Україні, його партнером в Україні є Національний екологічний центр України (НЕЦУ). Шевченко О.Г. була запрошена НЕЦУ в даний проект для здійснення дослідження вразливості України до зміни клімату.

Під час конференції автори національних досліджень кожної з країн-учасниць презентували результати своєї роботи. На презентацію кожного дослідження було відведено по 3 години, під час яких спершу автор висвітлював основні отримані результати, а потім відбувалося їх жваве обговорення (зокрема, можливість використання результатів при розробці національних планів з адаптації до змін клімату, способи донесення цієї інформації до громадськості та влади, тощо).

Дослідження вразливості України до зміни клімату (здійснене в рамках проекту Шевченко О.Г.) було сфокусовано на вразливості міст. Зокрема, були встановлені основні негативні наслідки змін клімату, що можуть спостерігатися у містах, розроблені індикатори для оцінки вразливості, запропоновані заходи з адаптації міст до кліматичної зміни та проведена за розробленою методикою оцінка вразливості до негативних наслідків кліматичної зміни на прикладі трьох українських міст – Тернополя, Полтави та Донецька.

В другий день конференції Шевченко О.Г. була модератором круглого столу «До чого має бути готовим моє місто?». Під час якого учасники ознайомилися з розробленими модератором індикаторами оцінки вразливості міст та здійснили оцінку м. Тбілісі і визначили основні негативні наслідки яких слід очікувати від зміни клімату у цьому місті. Було встановлено, що місто є найбільш вразливим до теплового стресу, а також вразливими є його зелені зони. Разом з учасниками круглого столу (в тому числі й грузинськими) було обговорено можливість реалізації окремих заходів, що допоможуть мінімізувати та пом’якшити негативний вплив кліматичної зміни на міську екосистему.