Участь кафедри метеорології та кліматології у Міжнародній науковій конференції «Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків», м. Чернівці

11 – 13 жовтня на географічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулася Міжнародна наукова конференція «Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків», що була присвячена 140-річчю започаткування географії у Чернівецькому університеті. Співробітники, аспіранти та студенти кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка взяли активну участь у цій науковій події і виступили з наступними доповідями:

1. Антоненко В.С., Круківська А.В.Оцінка агрокліматичних ризиків вирощування озимої пшениці за умовами вологозабезпеченості на території України.

2. Дідовець Ю.С. Сніжко С.І.Моделювання водного стоку басейну річки Тетерів в умовах змін клімату.

3. Маригіна Д., Олійник Р., Шевченко О.Вплив макроосциляційних процесів Атлантико-європейського регіону на термічний режим міста Києва.

4. Матвієнко М.О., Шевченко О.Г., Сніжко С.І.Можливості моделювання мікроклімату урбанізованого середовища з використанням програми «Еnvi-Met».

5. Сніжко С.І., Ободовський О.Г., Купріков І.В.Довгостроковий прогноз водного стоку річок басейнів Пруту і Сірету.

6. Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Байдюк Т.М.Біокліматична характеристика календарного літа у місті Києві у сучасний період.

7. Щербань І.М., Михайленко Н.М., Михайленко Т.І.Дослідження стихійних метеорологічних явищ на Буковині.