Міжнародна науково-практична конференція ”Рельєф, клімат та поверхневі води як об’єкти природничо-географічних досліджень (до 70-річчя кафедр землезнавства та геоморфології, метеорології та кліматології, гідрології та гідроекології)”

2-4 жовтня 2019 р.відбулася Міжнародна науково-практична конференція ”Рельєф, клімат та поверхневі води як об’єкти природничо-географічних досліджень (до 70-річчя кафедр землезнавства та геоморфології, метеорології та кліматології, гідрології та гідроекології)”. Конференцію відкрив декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка д.е.н., академік НАПН України Я. Б.Олійник, який привітав колективи трьох кафедр з ювілеєм та побажав нових наукових ідей та подальшого процвітання. На конференції працювало три секції: “Рельєф Землі: різноманіття форм та ідей”; “Метеорологія та кліматологія: пріоритетні напрямки розвитку”; “Гідрологія та водні ресурси – сучасні виклики”.

З доповідями виступило близько 90 доповідачів з Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського ДСНС України, Одеського державного екологічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Інституту географії НАН України, Інституту водних проблем і меліорації НАНУ, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Житомирського національного агроекологічного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Інституту еволюційної екології НАН України, Карпатського національного природного парку, Хмельницького політехнічного коледжу, Тираспольського державного університету та Інституту екології і географії, Республіка Молдова.

Заключним етапом конференції став круглий стіл, присвячений проблемним питанням у підготовці сучасних фахівців-гідрометеорологів. Залучення до участі у ньому наших колег-учасників конференції з інших закладів вищої освіти України, представників Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Державного агентства водних ресурсів України, Українського гідрометеорологічного інституту, Українського гідрометцентру, експертів міжнародних проектів з водної тематики дозволило провести досить конструктивну дискусію. Ми почули представників тих установ та організацій, де, переважно, працюють наші випускники. Дуже цінними були їхні пропозиції відносно наповнення освітніх програм, проходження студентами виробничих практик, працевлаштування випускників тощо. Вони почули наші пропозиції. Нам вдалося відшукати точки дотику, які повинні допомогти і нашій кафедрі, і нашим колегам з інших університетів та інститутів поліпшити як набір студентів, так і їхню теоретичну та практичну підготовку.