Академічна мобільність студента кафедри Дмитра Бойчука

Студент магістратури кафедри метеорології та кліматології Дмитро Бойчук в рамках академічної мобільності за Міжнародною програмою кредитної мобільності (MIC) Erasmus+ з 13 вересня по 28 лютого навчається на англомовній програмі “Big Data та науки про дані” (https://mines-nancy.univ-lorraine.fr/formation/international-exchange-program-big-data-data-science/) у Гірничій школі Нансі (Mines Nancy) Університету Лотарингія (м. Нансі, Франція). Програма сфокусована на математичних основах аналізу даних і чисельної оптимізації, що лежать в основі теорій і методів машинного навчання та глибинного аналізу даних (“Data mining”). Вміння працювати з великими масивами даних є дуже важливим для сучасного висококваліфікованого фахівця-метеоролога і значно розширює можливості для його професійної реалізації.

Під час академічної мобільності Дмитро має можливість покращити розуміння методів машинного навчання, Наук про дані та прикладної математики, а також використовувати потужну матеріально-технічну базу Університету Лотаргинії, Mines Nancy та лабораторії “GeoRessources”.