Прусов Віталій Арсенійович
професор кафедри метеорології та кліматології,
доктор фізико-математичних наук


Народився у м.Севастополь.
У 1964р. закінчив Київський політехнічний інститут (зараз НТУУ «КПІ»).
В 1964–1967 р. – працював в Інституті технічної теплофізики АН УРСР, а з 1967 по 1983 р. – інженер, аспірант, старший викладач та доцент кафедри обчислювальної математики та програмування Київського інституту інженерів цивільної авіації (зараз Національний авіаційний університет).
В 1974р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю  01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми в Інституті гідромеханіки АН УРСР.
В 1983–2007 р. завідувач науковими підрозділами Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (УкрНДГМІ). Під час роботи в УкрНДГМІ був науковим керівником більш як 10 науково-дослідних робіт, пов’язаних з розробкою чисельних методів прогнозу погоди з різною завчасністю. У 2006 р. рішенням Центральної методичної комісії Державної гідрометеорологічної служби метод прогнозу погоди для території України було рекомендовано до впровадження в Гідрометцентрі України.
В 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук на тему «Чисельне дослідження мезомасштабних процесів в задачах динаміки нижнього шару атмосфери» за  спеціальністю  01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми в Інституті прикладної механіки АН СРСР (м. Москва).
В 2003р. присвоєно вчене звання професора. З 2007р. – професор кафедри метеорології та кліматології Київського національному університету ім. Тараса Шевченка.
Наукові інтереси В.А.Прусова – експериментальна та теоретична гідромеханіка; чисельні методи в рівняннях математичної фізики; дослідження, присвячені математичному моделюванню циркуляції атмосфери та антропогенного впливу на неї; чисельні методи прогнозу погоди.
У 2004–2008 р.р. брав участь у виконанні міжнародних наукових досліджень у рамках гранту NATO ENVIR.CLG 930449.
Має більше 70 опублікованих наукових праць, серед яких 9 книг, в т.ч. 5 монографій, зокрема: «Гидродинамические модели в геофизических средах» (у співавторстві, 1996р.), «Математическое моделирование техногенных загрязнений окружающей среды» (у співавторстві, 2000р.), «Інформатизація аерокосмічного землезнавства» (у співавторстві, 2001р.), «Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986–2005рр.)» (у співавторстві, 2006р.), «Моделювання природних та техногенних процесів в атмосфері» (у співавторстві, 2006р.); і 4 навчальних посібники, зокрема підручники «Математичне моделювання атмосферних процесів» (у співавторстві 2005р.) та «Динамічна метеорологія» (у співавторстві 2009р.).
Член спеціалізованої вченої ради Київського національному університету ім. Тараса Шевченка по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 11.00.07 і 11.00.09, член Вченої ради Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту.
Член редколегії наукового збірника праць Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (УкрНДГМІ) «Питання аналізу і прогнозу погоди» та Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів (УІНСіР) «Екологія і ресурси».
Під науковим керівництвом В.А. Прусова захищено 5 кандидатських дисертацій. Викладає спецкурси: «Геофізична гідромеханіка», «Динамічна метеорологія» та «Чисельні методи прогнозу погоди».
Нагороджений знаком «Почесний працівник гідрометслужби України» (2004р.). Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2009р. за підручник «Математичне моделювання атмосферних процесів».